V.V. Racing Boys

Welkom op 't Vreek

header photo

Jaarvergadering

Op 4 oktober 2019 zal in de kantine van ons clubgebouw de jaarvergadering plaats vinden. Alle leden zijn hierbij van harte welkom. De vergadering begint om 20.15 uur. Wij verzoeken u tijdig aanwezig te zijn. Indien u verhinderd bent zou het fijn zijn als u dat even doorgeeft aan Toon Adriaans. Hiernaast kunt u bij 'Mededelingen' desgewenst de stukken raadplegen.

Go Back

Comments for this post have been disabled.