V.V. Racing Boys

Welkom op 't Vreek

header photo

Huldiging jubilarissen

Racing Boys huldigde zaterdag 6 januari drie jubilarissen tijdens een druk bezochte nieuwjaarsborrel. Thieu Brabers en Huub Slijpen zijn 50 jaar lid, Christian Maas is 25 jaar lid van Racing Boys. Voorzitter Antoon Reijnders reikte de bijbehorende legpenningen en bloemen uit.

Go Back

Comments for this post have been disabled.