V.V. Racing Boys

Welkom op 't Vreek

header photo

Bestuur

Tijdens de jaarvergadering is Antoon Reijnders herkozen als voorzitter. Antoon Adriaans is herkozen als bestuurslid en Gerard Lenssen is afgetreden. Racing Boys bedankt hem voor de inzet van de afgelopen jaren.

Go Back

Comments for this post have been disabled.